dr. Grynaeus Tamás András
műveiEzen az oldalon gyűjtöttem össze azokat a publikációkat, melyeket Édesapánk írt. Törekedtem a teljességre, de -ismerve kora publikációs lehetőségeit- elképzelhető, hogy nem minden munkája szerepel a felsorolásban. Ha a Kedves Olvasó hibát talál, kérem jelezze a dendrohp kukac gmail pont com e-mail címen!
Mivel közülük sok ma már elérhetetlen, igyekszem elkészíteni és a világhálóra felrakni az elektronikus változatukat is. A már elkészítetteket két helyen lehet megtalálni: egyrészt az
academia.edu -n, másrészt itt a honlapon, a munka bibliográfiai adatai után szereplő linken. .


Könyvek

Isa por... (A honfoglalás és Árpád-kori magyarság betegségei és gyógyításuk). Budapest, 1990.
Sávai János - Grynaeus Tamás: Tüdő Vince betegei (Egy szeged-alsótanyai gyógyító ember feljegyzései) Devotio Hungarorum 1. Szeged, 1994. 23-50.
Szent Antal tüze. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.
A fehértói javas ember tudománya (Dóczi István gyógyító tevékenysége). Szeged, Csongrád megyei könyvtári füzetek, 23. sz. 159 old, 21 ábra.
Tanulmányok, cikkek, írások

1951
Unghváry László - Somló Ernő - Zakariás Imre - Farkas Fruzsina - ~: Eljárás a szív feszülési és kiürítési szakaszának meghatározására. Orvosi hetilap 37, klny. 1-13.
Unghváry, László - Somló, Ernő - Zakariás, Imre - Farkas, Fruzsina - ~: Ein Verfahren zur Bestimmung der Anspannungs- und Austreibungszeit des Herzens. Zeitschrift für Kreislaufforschung 40, 585-592


1952
Unghváry László - ~: A liquor összfehérje egyszerű titrimetriás meghatározása. Kísérletes orvostudomány 4, 380-382
Unghváry László - Somló Ernő - ~: Tapasztalatok oscillometriás görbék segítségével meghatározott pulsushullám terjedési sebességéról, a feszülési és kiürítési időről hypertoniás betegeken. Orvosi hetilap 38, 1094-1095


1954
Adatok Vésztő néprajzához (kézirat). Néprajzi Múzeum Ethnologiai Adattára P 96/1954
A kuruzslás és népi orvoslás mai helyzete Szegeden és a környék tanyavilágában (1953-54). Kézirat, MFM-NA


1956
A fehértói gyógyító ember tudománya. (Dóczi István gyógyító tevékenysége). (Kézirat) Néprajzi Múzeum Ethnologiai Adattára. P.9/1956


1960
Adatok a magyarországi (főleg a szegedkörnyéki) halottlátók néprajzához. (Kézirat) Néprajzi Múzeum Ethnologiai Adattára P. 204/1960


1962
Nadály és nadályosok. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica 26, 129-156;
pdf


1963
Népi orvoslás. Orosházán Szántó Kavács János Múzeum Évkönyve 1963/64 (1965), 337-438
Szántó, László; Reviczky, Alice; - Thyroid function during treatment with the ergot derivative lysergic acid butanolamide. Acta medica Academiae Scientiarum Hungaricae 19, 169-183.


1964
Gyógynövényárusok Szeged piacain. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica 30, 89-127; pdf
Szántó, László - Reviczky, Alice - ~: Effect of a monoaminooxydase inhibitor (Nialamide) on thyroid activity. Acta Physiologica. Academiae Scientiarum Hungarica 25, 241-254
Reviczky Alice - Szántó László - ~: Magony Ilona Quantitative determination of the thyroid hormone fractions, their connection with the blood level of organic iodine. Acta Physiologica Academiae. Scientiarum Hungarica 25, 255-264
Reviczky Alice, Szántó László, - Hydrált ergot-alkaloidák (Hydergin) hatása a pajzsmirigy működésére. K{sérletes orvostudomány 16, 323-330
Reviczky, Alice; Szántó, László; - Die Wirkung hydrierter Mutterkomalkaloide auf die Schilddrüsenfunktion. Arzneimittel-Forschung 14, 1230-1233
Reviczky Alice, Szántó László, - Kísérletes vizsgálatok a serotonin antagonista és serotonint felszaporító anyagok pajzsmirigyre gyakorolt hatásáról, ]131 segítségével. Acta Pharmaceutica Hungarica 3,121-127
L. Reviczky Alice; Szántó László; - ; Magony Ilona A f31-e1 jelzett aminosavak dejódozódása. Kfsérletes orvostudomány 17, 634-648
Reviczky Alice, Szántó László, - , Magony Ilona A vérsavó endogen úton 131 -eljelzett anyagainak dejódozódása. Kísérletes orvostudomány 17, 648-655


1965
..."Béka vala ekéje, kígyó vala ostora"... (Természetfeletti és állatalakú betegségokozók a vésztói néphitben) in Miklya J. szerk. Sárréti írások (Szeghalom) L, 133-152 pdf
Összehasonlító és aetiopathogenetikai vizsgálatok a fossilis és recens hyperostosisok körében. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica 36, 67-148; pdf


1966
Reviczky Alice, Szántó László, - , Magony Ilona 1966 Trypsin és pankreatin emésztés hatása a pajzsmirigy jód tartalmú fehérjéire és aminosavaira. Kísérletes orvostudomány 18, 502506
Reviczky, Alice; Szántó, László; - ; Magony, Ilona Deiodination of the 1311-labelled substances of blood serum I. Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae 22,107-120
Reviczky, Alice; Szántó, László; - ; Magony, Ilona Deiodination of the endogenously 1311-labeIled substances in blood serum ll. Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae 29,121-130
Szántó László, Reviczky Alice, - Effect of serotonin (5-hydroxytryptamine) on thyroid activity of albino rats. Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungarica 29,183-194
Albert Schweizer: Ha a pelikán naplót írt volna... (fordítás) In.:Csillagszóró. Mesék, versek, történetek. Budapest (Móra), 101-113; pdf


1970
- G. dr. Szabó Erzsébet: Sacrális népművészeti értékek a Dunakanyarban. Dunakanyar tájékoztató, 1970/1., 82-86


1971
Népi orvoslás (Síppal, dobbal, nádihegedűvel...) in Juhász Antal - Ilia Mihály szerk. Tápé története és néprajza. Tápé, 759-783


1972
Gálfi Béla, - , Kosza Ida A Melleril retard hatása foglalkoztatott idült psychotikusokon. Orvosi hetilap 113, 3081-3082


1973
Engi Tüdő Vince: a legenda és a valóság. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1972/73 - 1,15-5183; pdf
Gálfi Béla, Benson Katalin, - Az IMAP (Fluspirilene) tartós hatású neurolepticummal szerzett tapasztalataink munkatherápiásan foglalkoztatott idült schizophreneknél. Egészségügyi Minisztérium Munkatherápiás Intézete, Pomáz, 1-40.
Gálfi, Béla - Benson, Katalin ~~: Erfahrungen mit dem anhaltend wirkenden'Neurolepticum Fluspirilene bei arbeitstherapeutisch beschaftigten chronisch Schizophrenen. International Pharmakopsychiatry 8, 37-59
- , G. Szabó Erzsébet: Sacralis népművészeti értékek a Dunakanyarban. Dunakanyar tájékoztató 10, 82-86.


1974
Bácsmegyei gyógyító szokások és hiedelmek. Cumania II, 229-236; pdf
Sándorfalvi boszorkánypör 1954-ben. Somogyi-könyvtári műhely 13,333-336; pdf
Das Antoniusfeuer. Acta Congressus Internationalis. XXIV. Historiae Artis Medicinae (25-31 Augusti, 1974 Budapestini) II. 1271-1273 pdf
~ - Papp, József: Altungarische Heilpflanzennamen. Acta Congressus Internationalis. XXIV. Historiae Artis Medicinae (25-31 Augusti, 1974 Budapestini) II. 1275-1276 pdf


1975
Papp, József; ~: Identifizierung altungarischer Heilpflanzennamen. Ethnomedizin (Hamburg)1974/753, 443-445.
~ - Kaszai Mihály Szemelvények a vésztői népköltészetből. in Miklya Jenő szerk. Sárréti írások (Szeghalom) 11.119-123 pdf
~ - Örményi Imre: Adatok a delírium tremens pathogenesiséhez. I. Alkohologia 6,11-22
Örményi Imre - ~:Adatok a delírium tremens pathogenesiséhez II. Alkohologia 6,45-65; pdf
- G. dr. Szabó Erzsébet: Sírjelek a Dunakanyarban. Dunakanyar tájékoztató, 1975/2., 19-40


1977
~ - Papp József: Régi magyar (gyógy)növénynevek, 15 - 17. század. Communcationes de Historia Artis Medicinae Supplementum (Historia Pharmaceutica) 9-10, 31-49, mutatója: Communicationes de Historia Artis Medicinae 86/1979,131-138; pdf
~ (részben Pócs Éva, Nagy Ilona és Hoppál Mihállyal együtt) Néprajzi Lexikon címszavai 1977-1981 (agos gyerek, árpa, csuma, fene, frász, füves, guta, gyógyító, hideglelés, himpók, holttetem, íz, keh, kolera, mádra, mérés, mirigy, népi gyógyászat, nyavalya, süly, száraz betegség, szemölcs, Szent Antal tüze, torokgyík, tüdőbaj, veszettség, zsébre)


1978
Bálint Sándor, - Egy sokác - magyar mesemondó. Cumania 5, 363-369; pdf


1981
Nil nocere! Medicinális ergometrin intoxicatio: "Szent Antal tüze" napjainkban. Orvosi hetilap 122, 2849-50
Ethnobotanischen Untersuchungen in Nagykamarás (SO Ungarn, Com. Békés), International Congress for the History of Pharmacy szeptember 29 - október 5, 1981, Budapest (abstract), 37; pdf


1982
Örményi Imre,- , Hockné, Majer Jolán: A 3 Hertzes légköri rádiózajszint (ELF sferics) változásainak hatása a delírium tremens kirobbanására. Alkohologia 13, 86-90


1983
A harmadik világ egészségügyi gondjai és feladatai. Orvosi hetilap 142, 3184-3187 (u.ez idegen nyelveken: Therapia Hungarica 33,110-114,1985)


1985
(Gyógy)növényismeretünk a reneszánsz és a reformáció korában. Communicationes de Historia Artis Medicinae 109/112, 105-110; pdf
~ - Papp, József: Identifizierung altungarischer Heilpflanzennamen. Curare Sonderband 3, 33-34; pdf


1986
Heilkundige des Antoniusfeuers in Ungarn. Curare Sonderband 8, 61-70; pdf
A tengeri hagyma / Scilla (Urginea) maritime L. / népi javallatai és farmakológiai vizsgálata. In: VII. Magyar Gyógynövény Konferencia (abstract), 1986, Sopron, 92; pdf
~ - Babulka Péter: Köhögéscsillapító növényi szerek a magyar népi orvoslásban. In: VII. Magyar Gyógynövény Konferencia (abstract), 1986, Sopron, 95; pdf


1988
Az Urginea (Scilla) maritima (L.) Baker népi javallatai és tájékozódó farmakologiai vizsgálata. Gyógyszerészet 32,75-77
Budavári Ágota - ~: Barlangkutatók elektroenkefalográfiai és pszichologiai vizsgálatának eredményei. Karszt és barlang L, 29-32
Vida Tivadar, - szerk. "Szerelmes Orsikám" (A Nádasdyak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése) Budapest.; pdf
Philosophie der Krankheit. (Ethnologisch-linguistische Aspekte) Wiener Dialog über Ganzheitsmedizin Wien, 73-74, 391
Bedeutung der Heilpflanzen in der Volksmedizin. Wiener Dialog über Ganzheitsmedizin Wien, 257-258, 381-382,391


1989
Babulka Péter, Borsányi László, - szerk. (Hagyományos orvoslás az Europán kívüli népek körében) Budapest. Síppal, dobbal... Európai gyógyító személyzet a harmadik világ országaiban in Babulka Péter, Borsányi László, - szerk. Síppal, dobbal... (Hagyományos orvoslás az Europán kívüli népek körében) Budapest, 15-24 pdf
Budavári, Ágota; - Results of elektroenkephalographic (EEG) and psychologicai examination of cave explorers. Proceedings International Congress of Speleology Budapest, 1. 229-231
Manifestation seelischer und körperlicher Leiden in Menschendarstellungen. Curare Sonderband 6, 57-64; pdf


1990
Egy magyar szentembör. Szegedi Műhely 29, 22-28; pdf
A magyar boszorkány egyes vonásainak szociálpszichologiai értelmezése. Ethnographia 34., 467-474
Hagyományok élete egy újratelepített községben. Szegedi Műhely 29,62-64; pdf
~ - Lárencz László, Szabó László Gy Beer János "Hora budensis"-e. Botanikai Közlemények 77, 87-96
Visionen ungarischen Bauern. Congressus VII. Internationalis Fenno-Ugristarum, Summaria dissertationum 2B, Debrecen, 63-68; pdf


1991
Sozialpsychologische Aspekte der ungarischen Hexenprozesse und des Hexenglaubens. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 479-488; pdf
"Látomások" -túlvilági élmények a mai magyar népi szájhagyományban. in Erdélyi Zsuzsanna szerk. Boldogasszony ágya (Tanulmányok a népi vallásosság köréből) Budapest, 143-180
"Oszlassa erdőre, mezőre, vízre, rétre!" (Megelőző-gyógyító imádságok és ráolvasások Dávodról), in: Halász Péter szerk.: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Budapest, 613 - 618
Örményi Imre, - , Majer Jolán The influence of geomagnetic activity on epileptic seizures of patients with different geophysical biotypes (weather sensitivity) Proceedings of International ACA XX. Assembly Wien, 632


1992
A Csöpörke tó mondájának folytatása. Szegedi Műhely 31,121-2; pdf
Halászné, Zelnik Katalin (szerk.): Gelencei orvosló könyvecske (Kézirat a XVIII. századból) Utószó: Grynaeus Tamás. Lakitelek, 63-82.
Nagy Pálné, Balog Emerencia hadikfalvi (garai) gyógyítóasszony. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1991/92 -1, 95-144; pdf
Boxolók neuropsychiatriai és EEG vizsgálatának eredményei. Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság Közleményei 2, 1-44; pdf
Örményi, Imre; - Influence of solar flares on epileptic seizures of patients with different types of weather sensitivity. Xl. Cesko-Slovenská bioklimatologická konferencia s medzinárodnou úcast' ou Smolenice 9-13, ll, 1992. Zbornik referátov 1. 30-34
- ,Kalmár Pétemé, Schwáb Pétemé, Schmalhofer Károlyné, Farkas Mária Antikoncipiensek nemkívánatos idegrendszeri mellékhatásai. Gyógyszereink 42,268-274
- , Örményi Imre Időjárási frontok és levegőfajták szerepe különböző időjárási érzékenységű betegek epilepsziás rohama kiváltásában. Nemzetközi epilepsziaellenes Liga magyar tagozatának 1. kongresszusa Budapest 1992, április 2-4. Kivonatok, 34


1993
Szegedi Kőrös Gáspár (Casparus Frax'ins Zegedinus). Communicationes de Historia Artis Medicinae 141/144, 27-52; pdf
- , Vida Tivadar Fraxinus Gáspár magyarországi működésével kapcsolatos iratok. Communicationes de Historia Artis Medicinae 141/144, 127-170; pdf
- , Szabó László Gy. Növények ismerete és használata Dávodon (Bács-Kiskun m.) I-II. Gyógyszerészet 36, 29-36 és 85-92
- , Örményi Imre, Hockné Majer Jolán: Különböző időjárásérzékenységű epilepsziás betegek rohamszámainak ciklikus változásai Balneologia, Gyógyfürdőügy, Gyógyidegenforgalom 3, 90-101.
Dávodi ragadványnevek. Magyar nyelvjárások 31,157-184; pdf


1994
Traditionelle Heilkundige in der Umgebung von Szeged im 20. Jahrhundert. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungariae 39, 325-340
A pálosok orvosló tevékenységének egy elfeledett emlékéről. in Sarbak Gábor szerk. Pálos rendtörténeti tanulmányok (Varia paulina, L) Csoma, 234-236 és 294-298
Sávai János - ~: Tüdő Vince betegei (Egy szeged-alsótanyai gyógyító ember feljegyzései) Devotio Hungarorum 1. Szeged, 23-50


1995
Dávodi hambárok. in Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1994, Kecskemét, 87-92; pdf
Jövevények és vándorok vagyunk... (Egy ügyeletes orvos följegyzései) Lelkipásztor 70, 7-9 pdf
dr. Hudovemig Károly (1873-1928) In: Szent János kórház centenáriumi évkönyve Budapest, 198-199.
Nagykamarás ragadványnevei. Magyar nyelvjárások 32, 183-205; pdf


1996
A honfoglalás-, és Árpád-kori magyarság növényei (Növényismeret, növényfelhasználás és növényföldrajz), in: Pócs Éva, Voigt Vilmos szerk. Ősök, táltosok, szentek (Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából) Budapest, 121-137.
A Vörös kolostor és frater Cyprianus. A repüléstörténeti konferencia közleményei, 196-203 pdf
Az időskorúak depressziója. Lelkipásztor 71, 64-65 pdf
Hogyan jelennek meg a szomatikus eltérések és a fájdalom felnőttek emberrajzain? Clinical neuroscience / Ideggyógyászati Szemle 49,148-165
Örményi, Imre; - Influence of some weather factors on epileptic seizures of patien ts with different biotypes of weather sensitivity. Proceedings of 14th International Congress of Biomerteorology 1-8 September 1996 Ljubljana 142-149
Skull trephining in the Carpatian Basen 8th-13th century - In: 3o Colloquio Europeo di Etnofarmacologia - 1a Conferenza Internazionale di Antropologia e Storia della Salute e delle Malattie, Genova 29 maggio - 2 giugno 1996 (abstrcts) 133; pdf <


1997
Remete Szent Antal a hazai képzőművészetben. Ars hungarica 25,181-190
Medicus curat, natura savat. (Kommentár Koltay Erika cikkéhez) Komplementer Medicina 1, 13 pdf
- , Örményi Imre Kozmikus hatások és epilepsziás rohamszám összefüggései. Teach Neurology Confrence, Abstracts,55 Budapest 1997. márc. 6-8
Szabó Tibor: Szegedi Kőrös Gáspár Szegedi Műhely '96-97/1-4, 83-84; pdf


1998
"Lappongva gyógyítgató paraszt orvosok" Szeged környékén a századfordul6t61 napjainkig. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Studia Ethnographica 2, 137-165; pdf
Skull trephining in the Carpathian Basin (8th -13th c.). in Guerci Antonio ed. La cura delle malattie (Itinerari storicO Genova, 73-77
A Lyme kór előfordulása fiatal populáció egy csoportjánál. Szent János kórház centenáriumi tudományos ülései W. 12, 3.
- , Pósfay Miklós, Vidovszky Tamás" Cseppben a tenger" (A Budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban 1949-ben végzett diákok sorsa a statisztikai adtok tükrében). A budapesti Evangélikus Gimnázium Évkönyve, 1998/99,75-80
A megváltozott tudatállapotok pszihiátriai értékeléséról. in Pócs Éva szerk. Eksztázis, álom, látomás. Budapest-Pécs, 213-228
Befolyásolja-e a tömjénfüst a tudatállapotot? in Pócs Éva szerk. Eksztázis, álom, látomás. Budapest-Pécs,265-268.
Hadikfalvi kálvária ("Negyvenkét ember") Néprajzi látóhatár 7,186-197


1999
Szépasszonyok és tudósok Dávodon. in Benedek Katalin, Csonka-Takács Eszter szerk.: Démonikus és szakrális világok határán (Mentalitás történeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára) Budapest, 189-204
A parázson-táncolók Szent Konstantin éneke. in Pozsgai Péter szerk. Tűzcsiholó (Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére) Budapest, 406-426
Skull trephination in the Carpathian Basin (8--13th Century AD.) The Mankind Quarterly XI/2, 131-142


2000
"Életibe mindig áll, hótta után szaladgál" -Mi az? (Ballangókóró). in Folklorisztika 2000-ben (Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára) Budapest L, 231-250
- , Kapocs Nándor Demográfiai változások Szeremlén. (Szeremlei matriculák tanulságai, 18-20. sz.) Demográfia 43,135-160
Előadások az ethnopsychiatria területéről Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, Néprajz tanszék. Barna Gábor szerk. Folklorisztikai olvasmányok, II. 1-164
- , Örményi, Imre Influence of changes of terrestrial megnetism on the onset of epileptic seizures (Follw-up study of the same inpatient group) EuroRehab 10, 13-21
Szabó István, - , Szabó László Gy. Etnobotanika szerepe az agrobiodiverzitás feltárásában. in Az agrobiodiverzitás megőrzése és hasznosítása (Szimpózium Jánossy Andor emle1cére) SzekcióII/2 (oldalszám nélkül, 7 old.) Budapest pdf
Tápai Pista ürügyén (Gyógyító egyéniségekhez fűződő hiedelmek, mondák, narratívumok). Néprajzi látóhatár 9, 495 - 523; pdf
Régi latin növénynevek enciklopédiája (J. Stirling: Lexicon nominum herbarum, arborum, fruticumque linguae latinae I-IV. könyvének ismertetése). Biokémia 24, 30-31 pdf
674-960, Hitel 13, 1O/23-31; pdf ,11/14_21; pdf , 12/31-40; pdf
A magyar gyógyítás évszázadai I-VI. Gyógyszerészet 44, 8-11,111-115,173-177,230-235,288-293,361-364.
Grynaeus András - : Kísérlet a középkori Kárpát-medencei növényföldrajz rekonstruálására. Botanikai Közlemények 86-87 (2000), 67-76; pdf


2001
InCANTATIOnes (Énekelt varázsigék). in Barna Gábor szerk. "Nyisd meg Uram szent ajtódat" (Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára) Budapest, 91-112
InCANTATIOnes (Énekelt varázsigék). -részletek- Kalligram 2001/1-2, 65-74 pdf
Bödő Rozália püspöklelet halottlátó asszony in Pócs Éva szerk. Lélek, halál, túlvilág. Budapest, 149-159; pdf
Grynaeus András, - The geobotany of medieval Hungary: A preliminary report Medium aevum quotidianum (Krems) 44, 78-93; pdf
"Felszántom a szemkórház elejit..." Egészségügyi krónika (A hódmezővásárhelyi Erzsébet kórház kiadványa) VIj1.-2, 41-44; pdf
'Ear herb' (Sempervivum tectorum L.) in the hungarian ethnomedicine. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae 46, 261-271; pdf


2002
, Szabó László Gy. A bukovinai hadikfalvi székelyek növényei (Növénynevek, -ismeret és -felhasználás). Gyógyszerészet, 46, 251-259, 327-336, 394-399, 588-600 pdf-a pdf-b pdf-c pdf-d
-- , Szabó László Gy. A bukovinai hadikfalvi székelyek növényei (Növénynevek, -ismeret és -felhasználás). Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve (Kolozsvár) 10, 153-246; pdf
Mi az íz.? in: Pócs Éva szerk. Mikrokozmosz - makrokozmosz, Budapest, 387-399.
Fára aggatott rongyok, in: Barna Gábor - Kótyuk Erzsébet szerk. Test, lélek, természet Tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből. Budapest-Szeged, 93-111.; pdf
A fehértói javas ember tudománya. Dóczi István gyógyító tevékenysége. Szeged


2003
Rigler Zsigmond: Csanád vármegye egészségügyi állapota 1785-ben. Lektorálta, sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Grynaeus Tamás). Makó.
Vésztői gyermekjátékok (1953-1961). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Studia ethnographica 4. 209-216.; pdf
A népi orvoslás Vajkai Aurél munkásságában, in: S. Lackovits Emőke szerk. Emlékkötet Vajkai Aurél születésének századik évfordulójára. Veszprém, 47-50.; pdf
Borbélysebészek utódai. I. A Szántó Kovács múzeum évkönyve 6. Orosháza, 129-134.; pdf
"Apokrif" elemek a dávodi néphagyományban, in: Barna Gábor szerk. "Óh, boldogságos háromság". (Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről), Szeged, Szegedi vallási néprajzi könyvtár, 12. 197-205.


2004
"valakik az én kénomról megemléköznek". (Újabb adatok Szent Apollónia hazai kultuszához), in: S. Lackovits Emőke - Mészáros Veronika szerk. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Veszprém I. 533-558.
Emplastrum Chabae - Csaba íre, S. Ladislai regis herba - Szent László füve, in: Pócs Éva szerk. Áldás és átok, csoda és boszorkányság, Budapest, 222-245.
"I'll plough in front of the eye hospital" (A new style ballad), Acta Ethnographica Hungarica 49, 3-4. 343-350.
A "repülő barát" mondája: a Vörös kolostor és Frater Cyprianus. In: Barna Gábor - Szabó Ferenc - Szabó Magdolna szerk. "szolgálatra ítéltél..." Bálint Sándor emlékkönyv, Szeged, 65-72.
- Barna Gábor: Egy életút példája. Száz éve született Bálint Sándor (1904-1980). Tiszatáj 2004/8, 48-56; pdf "Vetek körösztöt öt ujjammal." (A magyar hagyományos orvoslás szakrális elemei) Egyházfórum, XIX (V.új évf.), 8-10. pdf


2005
Makó és környéke hagyományos orvoslása I. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Studia ethnographica 5, 165-234.
A kender a középkori és mai magyarság gyógyító-, és növényismeretében, Addictologia hungarica 4, 45-51.; pdf
Adatok két dél-alföldi falu településtörténetéhez. (A migráció két típusa Nagykamarás és Szeremle példáján), in: Bárkányi Ildikó - Fodor Ferenc szerk. Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szeged, Móra Ferenc Múzeum kiad. 185-206.


2006
Borbélysebészek utódai 2. Oroszlámos, Kiszombor Torontál vm. In: A Szántó Kovács Múzeum Évkönyve. 8. 163-188.; pdf
Somogyi képek. In: Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság. 108-110.
Pintér M. Lajos: Hagyomány, hit, humanizmus. Beszélgetés a 75 esztendős Grynaeus Tamással. Szegedi Egyetem LIV/16 - 2006. október 24. p.7.; pdf


2007
A szakrális kisemlékek kutatása Magyarországon. In. Liszka József szerk. Acta Ethnologica Danubiana. Komárom-Komárno 8-9, 37-48 pdf
Die Antoniter in Ungarn (16-18. Jh.) - Wandel in Tätigkeit und Lebensstil. Antoniter Forum 15, 90-117 pdf


2008
G. Szabó Erzsébet - : Kápolnák keresztek, képoszlopok. In: Köztéri szakrális kisemlékek. Szerk: Grynaeus Tamás Szeged-Budapest 2008, 7-11.
G. Szabó Erzsébet - : A bujáki kálvária kápolna falképei. In: Pócs Éva (szerk.): Tárgy, jel, jelentés. Budapest: L'Harmattan Kiadó - PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. 447-451.
Ajánló bibliográfia. In: Köztéri szakrális kisemlékek. Szerk: Grynaeus Tamás Szeged-Budapest 2008, 12-21
Kreuze, "Bilder" in Aussen-Somogy. Acta Ethnographica Hungarica 53 (1), 63-109
Kreuze, 'Bilder' in Außen-Somogy. In. Kleindenkmale Szerk.: Barna Gábor, Budapest 2008, 63-109
Makó és környéke hagyományos orvoslása II. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Studia ethnographica 6, 157-222; pdf


2010
"Micsodák vagytok ti borbélyok?" In: Bárdos Zsuzsa (szerk.): Az Alföld nehéz hűségében. Dolgozatok a 75 éves Szabó Ferenc tiszteletére. Orosháza: Szántó Kovács János Múzeum; Orosháza Város Önkormányzata. 113-157.


2011
Makó és környéke hagyományos orvoslása III. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Studia ethnographica 7, 197-241
Tardó László balladája. In: Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Budapest - Pécs: L'Harmattan; PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. 839-857.
Grynaeus András - : Kísérlet a középkori kárpát-medencei magyar növényismeret rekonstruálására. (Adatok Magyarország középkori növényföldrajzához). In: Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet II. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Budapest 2011. 25-41 pdf


2012
Az egykorú sebészet a paleopatológia és a történeti orvosi antropológia szemszögéből. In: Lázár Imre - Pikó Bettina szerk: Orvosi Antropológia Budapest 2012, 72-76.
A népi orvoslás specialistái In: Lázár Imre - Pikó Bettina szerk.: Orvosi Antropológia Budapest 2012, 204-211
Táltosok, látók, gyógyítók és szentemberek. A spirituális orvoslás népi specialistái In: Lázár Imre - Pikó Bettina szerk.: Orvosi Antropológia Budapest 2012, 249-264
Nemiség, szülés, szoptatás a történeti és néprajzi adatok tükrében In: Lázár Imre - Pikó Bettina szerk.: Orvosi Antropológia Budapest 2012, 450-466
Gyógyító egyéniségek - a gyógyítóvá válás útjai In: Lázár Imre - Pikó Bettina szerk.: Orvosi Antropológia Budapest 2012, 479-495